Servis

Za kompaniju STANLEY BLACK&DECKER, i sve njene proizvode i brendove, ovlašćen servis za Srbiju je preduzeće HAMMERCOM doo, iz Beograda. Naša firma je organizovana kao spoljni saradnik (outsource) kompanije STANLEY BLACK&DECKER.

Osnovne postprodajne aktivnosti našeg servisa su:

-kvalitetno održavanje proizvoda STANLEY BLACK&DECKER u garantnom i vangarantnom roku, u skladu sa zahtevima proizvođača

-stručnu ugradnju isključivo originalnih rezervnih delova, jer samo tako uređaj može da bude dugotrajan.

Originalni rezervni delovi

Koji je značaj ugradnje originalnih rezervnih delova?
Originalni rezervni delovi su delovi koje dobavljamo isključivo od STANLEY BLACK&DECKER korporacije kroz njene kanale snabdevanja. Originalni rezervni delovi su prošli rigoroznu kontrolu u sistemu korporacije STANLEY BLACK&DECKER, i kao takvi garantuju dobar kvalitet servisiranja i dugotrajnost proizvoda uz pravilnu upotrebu. U sklopu servisnih delatnosti bavimo se konstantnim razvojem i obučavanjemi usavršavanjem osoblja koje vrši popravke. Takođe posedujemo kompletnu tehničku dokumentaciju i postupamo u skladu sa njom, poštujući tehnološke zahteve koje postavlja proizvođač.

Brendovi koje servisiramo


 • Black & Decker - električni alati
 • Black & Decker - perači pod pritiskom
 • De Walt - električni alati
 • De Walt - perači pod pritiskom
 • STANLEY - električni ručni alati
 • STANLEY - perači pod pritiskom
 • STANLEY - elektronski merni uređaji
 • ELU - električni alati
 • ANNOVI REVERBERI - perači pod pritiskom
 • MICHELIN - perači pod pritiskom
 • BLUE CLEAN - usisivači
 • BLUE CLEAN - perači pod pritiskom

Ovlašćeni servis u garantnom roku

HAMMERCOM Valjevska 3 11030 Beograd 011/6543 683

Kontakt podaci

Valjevska 3, 11030 Beograd
Telefon: + 381 11 6543 683
Faks: + 381 11 7570 660